Speel bewust

Bij Circus Gran Casino is de minimum leeftijd altijd 21 jaar, ongeacht welke vestiging u bezoekt.

Verantwoord spelen bij Circus Gran Casino

Circus Gran Casino erkent haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. We onderhouden daarom contact met hulpverleningsinstanties en werken pro-actief mee aan voorlichtingscampagnes en training van alle medewerkers. U kunt ten allen tijden één van de onze medewerkers om advies raadplegen, ook kunnen zij u attenderen op eventuele spelrisico's. Alle medewerkers van Gran Casino zijn in het bezit van een GGZ-certificaat kansspelproblematiek. Zij zullen u te woord staan en voorzien van alle benodigde informatie. Waar nodig kunnen zij u doorverwijzen of op uw verzoek een vrijwillig toegangsverbod uitschrijven.


Voor laagdrempelig advies daarbuiten kunt u onder andere terecht bij het Centrum voor Verantwoord Spelen. Of u nu zelf advies of hulp zoekt of dat u dit zoekt voor een vriend, vriendin of familielid: het Centrum voor Verantwoord Spelen kan ondersteunen. Op de website vind u ook een zelftest.

www.centrumvoorverantwoordspelen.nl

Tips voor verantwoord spelen
 • Stel van tevoren een speellimiet in en houd u er aan.
 • Stel van tevoren een tijdslimiet in en houd u er aan.
 • Pak uw winst.
 • Leen nooit geld om mee te spelen.
 • Speel nooit met geld dat u niet kunt missen.
 • Neem uw verlies. Probeer uw verlies niet terug te winnen.
 • Laat uw bankpas en/of creditcard thuis.
 • Ga niet spelen als u boos, verdrietig of geëmotioneerd bent.
 • Speel niet op meerdere kansspelautomaten tegelijk.
 • Beloon uzelf voor elke stap in de gewenste richting.
 • Speel niet onder invloed van alcohol en drugs.
 • Zorg dat u altijd helder kunt denken!

Wanneer u denkt risicovol spelgedrag te vertonen, kunt u hier een zelftest doen

Vrijwillig toegangsverbod / Witte lijst

Per 1 oktober 2021 is het landelijk geldend Centraal Register Uitsluiting van Kansspelen (CRUKS) in werking getreden. Indien u een periode niet meer wenst te spelen kunt u zichzelf voor minimaal zes maanden registreren in dit register via www.cruksregister.nl

Onze medewerkers controleren vanaf deze datum bij elk bezoek of u bent geregistreerd in het CRUKS. Daarvoor is tonen van een geldig identiteitsbewijs wettelijk verplicht.

In al onze vestigingen vindt u foldermaterialen over de risico’s van kansspelen. Ook bieden we informatie over lokale en landelijke verslavingszorg. Hieronder vind u tevens meer informatie en links naar instanties.

Zelftests

U kunt op internet verschillende zelftesten doen. Hierbij antwoordt u in korte tijd een aantal vragen en krijgt u direct de uitslag en advies. Hier vindt u een aantal zelftests:

Wat kost hulp?

Wij brengen u indien gewenst in contact met een hulpverlener van de lokale zorginstelling voor een geheel vrijblijvend en kostenloos kennismakingsgesprek.


Een behandeling bij een instelling voor verslavingszorg wordt vergoed vanuit uw zorgverzekering. Voorkom verrassingen: vraag uw hulpverlener of zorgverzekeraar wat u vergoed krijgt en wat u (eventueel) zelf moet betalen.

Familie en vrienden

Maakt u zich zorgen om iemand in uw omgeving? Als familielid of vriend kunt u ook contact opnemen met het Centrum voor Verantwoord Spelen, dat is een organisatie die hulp en advies biedt aan spelers die mogelijk in de problemen kunnen raken. Zij geven ook advies aan familieleden en vrienden die kenmerken van verslaving waarnemen. Gran Casino verstrekt géén informatie over gasten in verband met de privacy.

www.centrumvoorverantwoordspelen.nl

Websites van regionale instanties

vnn.nl (regio Friesland, Groningen en Drenthe)
tactus.nl (regio Gelderland, Overijssel en Flevoland)
brijder.nl (regio Noord- en Zuid-Holland)
jellinek.nl (regio Amsterdam)
iriszorg.nl (regio Gelderland, Overijssel en Flevoland)
novadic-kentron.nl (regio Noord-Brabant)
vvgi.nl (regio Noord- en Midden-Limburg)
mondriaan.eu (regio Zuid-Limburg)

Websites van landelijke instanties

www.loketkansspel.nl
gokwijzer.nl
gokkendebaas.nl
gokhulp.be
gokkenondercontrole.nl
agog.nl

Please find the most imporant information about Responsible Gaming at Circus Gran Casino in English below:

Responsible Gaming at Circus Gran Casino (English)

Circus Gran Casino recognizes its social responsibility. We therefore maintain contact with aid organizations and pro-actively participate in information campaigns and training of all employees. You can consult one of our employees at any time for advice. All employees of Circus Gran Casino are in possession of a 'GGZ-certificate'. They will speak to you and provide you with all the necessary information. When necessary, they can refer you or issue a voluntary entry ban at your request.

For advice, you can also contact the 'Centrum voor Verantwoord Spelen' (tran: Center for Responsible Gaming). Whether you are looking for advice to help yourself or for a friend, family member or relative: the Center for Responsible Gaming can support you.

Tips for responsible gaming:

 • Set a budget and stick to it.
 • Set a time limit and stick to it.
 • Take your profit.
 • Never borrow money to play.
 • Never play with money you can't miss.
 • Take your loss. Do not try to win back your loss.
 • Leave your debit / credit card at home.
 • Do not play if you're angry, sad or feel emotionally imbalanced.
 • Do not play on multiple slots simultaneously.
 • Reward yourself for each step in the desired direction.
 • Do not play under the influence of alcohol and drugs.
 • Make sure you always think clearly!

Voluntary access ban
Circus Gran Casino offers you the possibility to agree to voluntary access ban. You then subscribe yourself to the 'White List'. Both parties agree in writing that you can no longer play at the venue for a period of 6 months. Should you still arrive at our venue, the employees will remind you of the appointment and request you to leave. The responsibility to no longer enter the venue is entirely yours. However, the employees will do their utmost to guarantee recognition. Circus Gran Casino can not be held liable for violation of the agreement on your part.

Would you like more information about agreeing a voluntary access ban? Contact the venue. Note: We never provide information about registered access bans.