Verantwoord spelen

Home Verantwoord spelen
window.addEventListener('load', function () { window.responsiveResizeObserver = new ResizeObserver((entries) => { entries.forEach(entry => { const imgWidth = entry.target.getBoundingClientRect().width; entry.target.parentNode.querySelectorAll('source').forEach((source) => { source.sizes = Math.ceil(imgWidth / window.innerWidth * 100) + 'vw'; }); }); }); document.querySelectorAll('[data-statamic-responsive-images]').forEach(responsiveImage => { responsiveResizeObserver.onload = null; responsiveResizeObserver.observe(responsiveImage); }); });

Verantwoord spelen

Bij Circus Gran Casino is de minimum leeftijd altijd 21 jaar, ongeacht welke vestiging u bezoekt.

In al onze vestigingen vindt u foldermaterialen over de risico’s van kansspelen. Ook bieden wij informatie over lokale en landelijke verslavingszorg. Hieronder vindt u meer informatie en links naar instanties.

Voor het grootste deel van onze gasten kent deelname aan kansspelen geen risico’s, maar voor een kleine groep wordt gokken soms meer dan een spel. Voor ons geldt een wettelijke zorgplicht voor deze groep gasten.

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om er alles aan te doen om de risico’s die het deelnemen aan kansspelen voor deze gasten met zich meebrengt te minimaliseren. Hoe wij dit doen staat uitgebreid omschreven in ons preventiebeleid, vastgelegd in het Zorghandboek Preventiebeleid (Zorghandboek), dat in al onze casino’s aanwezig is. Goede kennis en toepassing van de inhoud van het Zorghandboek is voor onze medewerkers zonder meer van groot belang.

Onze medewerkers volgen bij indiensttreding de “Basiscursus kansspelproblematiek” via e-learning. Na deze training volgen ze zo spoedig mogelijk de “Aanvullende training Kanspelproblematiek” om het wettelijk geldig cursuscertificaat te verkrijgen.  Deze training wordt iedere 3 jaar herhaald.

Om deze kennis en vaardigheden blijvend op het hoogste niveau te houden krijgt iedere medewerker naast de wettelijke cursussen ook aanvullende en specifieke coaching- en trainingen. Deze trainingen laten wij intern verzorgen door hierin gespecialiseerde trainers.

Test jezelf 

Als je jezelf vragen stelt over je gokgedrag of er problemen door ondervindt, dan loont het de moeite om een test te doen. Dit kan je namelijk helpen bij het inschatten van je gokgedrag.

Via Loketkansspel kan je snel en eenvoudig een anonieme zelftest doen.
Klik hier voor het overzicht van de zelftesten. Ook kunt u één van de onderstaande anonieme zelftesten afleggen. 

www.gokkenondercontrole.nl
www.brijder.nl
www.agog.nl

Organisaties die hulp bieden bij verantwoord spelen

Mocht u hulp nodig hebben bij verantwoord spelen, dan zijn er altijd organisaties die u hulp aanbieden om een verslaving te voorkomen en/of een behandeling aan zullen bieden tegen een gokverslaving. Daarnaast kunt u als u vragen heeft over een gokverslaving of als u hulp nodig heeft, ook terecht bij uw huisarts.

Als u wilt dat u de toegang tot fysieke casino's en speelhallen, maar ook tot online casino's wordt ontzegd, dan kunt u uzelf laten opnemen in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) via de website van de Kansspelautoriteit of door 

dit formulier per post op te sturen.

Wilt u iemand anders de toegang tot fysieke casino's en speelhallen en online casino's laten ontzeggen, dan kunt u een aanvraag daartoe starten via 

dit formulier van de Kansspelautoriteit.

Nuttige adressen van hulpdiensten in Nederland

Landelijke hulpdiensten voor verslavingszorg

Hervitas

Specialisten in Game- & Gokverslaving

https://www.hervitas.nl

Gokken de baas

Online behandelingen

https://www.gokkendebaas.nl

Gokken onder controle

Onderdeel van Brijder

https://www.gokkenondercontrole.nl

Trimbos Instituut

Loket Kansspel

Hulp en begeleiding voor mensen met gokproblemen

https://www.loketkansspel.nl/index.html

Ready for change GGZ

Verslavingszorg voor wie klaar is voor verandering

https://readyforchange.nl/

Overige landelijke hulporganisaties

Centrum voor verantwoord spelen

Expertisecentrum Kansspelen

https://www.centrumvoorverantwoordspelen.nl

Stichting AGOG

Stichting Anonieme Gokkers, Omgeving Gokkers

https://www.agog.nl

Regionale hulpdiensten

Amsterdam

Friesland / Groningen / Drenthe

Verslavingszorg Noord Nederland

https://www.vnn.nl

Flevoland

Amethist verslavingszorg

https://www.amethistverslavingszorg.nl

Noord- / Zuid-Holland

Brijder, specialist in verslavingszorg

https://www.brijder.nl

Gelderland / Overijssel / Flevoland

Noord-Brabant

Noord- / Midden-Limburg

Vincent van Gogh Instituut

https://www.vvgi.nl

Zuid-Limburg

Mondriaan voor geestelijke gezondheid

https://www.mondriaan.eu

Heeft u na het raadplegen van de bovenstaande pagina’s nog verdere vragen over verantwoord spelen? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen.