Cruks

Home Cruks
window.addEventListener('load', function () { window.responsiveResizeObserver = new ResizeObserver((entries) => { entries.forEach(entry => { const imgWidth = entry.target.getBoundingClientRect().width; entry.target.parentNode.querySelectorAll('source').forEach((source) => { source.sizes = Math.ceil(imgWidth / window.innerWidth * 100) + 'vw'; }); }); }); document.querySelectorAll('[data-statamic-responsive-images]').forEach(responsiveImage => { responsiveResizeObserver.onload = null; responsiveResizeObserver.observe(responsiveImage); }); }); dscn0425.jpeg

Centraal Register Uitsluiting Kansspelen

Geachte gast,

De Wet Kansspelen op afstand bepaalt dat er een Centraal Register Uitsluiting Kansspelen komt, afgekort Cruks. Cruks treedt op 1 oktober 2021 in werking en is een belangrijk instrument om kansspelverslaving tegen te gaan.

Holland Casino, Circus Gran Casino en alle andere speelhallen in Nederland moeten zich , evenals online aanbieders van risicovolle kansspelen, vanaf 1 oktober 2021 aansluiten op Cruks.

Wij zijn vanaf die datum verplicht om te controleren of u in Cruks staat geregistreerd, voordat u kunt spelen. Als u zich tijdelijk wilt uitsluiten van toegang kunt u zich namelijk zelf registreren in Cruks. Registratie kan op twee manieren:

  1. Via een online applicatie. Dit werkt onmiddellijk en hiervoor hebt u DigiD nodig. In de applicatie kunt u ook uw eigen registratie beheren.

  2. Via een papieren formulier dat als PDF gedownload wordt. Registratie duurt dan een paar dagen. Deze formulieren zijn beschikbaar bij de receptie.

Registratie in Cruks is altijd voor de duur van minimaal 6 maanden. Een vrijwillige registratie kan ook langer dan zes maanden en kan op uw verzoek worden verlengd. Als de duur van de registratie bereikt is, stopt deze automatisch. U hoeft daarvoor niets te doen en krijgt ook geen bericht.

Wat moeten wij precies doen om te controleren of u staat ingeschreven in Cruks?

Wij moeten u vanaf 1 oktober a.s. vragen om u bij de receptie te identificeren met een legitimatiebewijs met BSN-nummer en u te registreren bij de Kansspelautoriteit. Na invoering van het BSN-nummer krijgen we een aangepaste code retour van de Kansspelautoriteit. Uw BSN nummer slaan wij niet op. Op basis van de aangepaste code wordt gecontroleerd of u zich hebt laten inschrijven in CRUKS. Als dat het geval is, kunnen wij u geen toegang geven tot onze Casino’s.

Hoe wordt er omgegaan met de gegevens in Cruks?

De Kansspelautoriteit is verantwoordelijk voor het beheer van het register. Met de gegevens in het systeem gaat de Kansspelautoriteit zorgvuldig om: alleen aangewezen medewerkers kunnen deze inzien. Kansspelaanbieders zoals wij kunnen niet bij de gegevens. Wij kunnen, met uw persoonsgegevens uitsluitend controleren of u in CRUKS staat ingeschreven.

Snelle toegang tot Circus Gran Casino (Fast lane) na eerste registratie.

U kunt ervoor kiezen om eenmalig uw vinger en /of gezichtsgegevens te laten vastleggen in de vestiging. U moet dan wel een verklaring tekenen waarin ons toestemming wordt gegeven om deze gegevens te gebruiken voor de zogenaamde ‘Fast Lane’ toegang. Als u eenmaal bent geregistreerd kunt u zichzelf toegang verschaffen zonder daarvoor met legitimatie naar de receptie te hoeven gaan. Dat gaat via een apart zuiltje met een vingerscanner en een gezichtsscanner. Hebt u zich geregistreerd voor de fast lane in – bijvoorbeeld – Circus Gran Casino Tiel, dan kunt u ook in de andere vestigingen van Circus Gran Casino gebruik maken van de fast lane.

Kunnen wij u registreren in Cruks?

Nee, het uitgangspunt is altijd dat u zichzelf registreert. Uitsluiting heeft natuurlijk het meeste zin als u hier zelf voor kiest. Wij – of bijvoorbeeld uw naasten- kunnen u alleen aanmelden bij de Kansspelautoriteit als wij het vermoeden hebben dat u door onmatige deelname of door kansspelverslaving uzelf of uw naasten schade kunt berokkenen en u zich na ons advies niet vrijwillig laat registreren in het register. In zo’n geval moeten wij dit melden bij de Kansspelautoriteit. De KSA doet dan nader onderzoek en kan u eventueel na dat onderzoek in Cruks registreren.

Meer informatie over Cruks?

Kijk voor meer informatie op de website van de Kansspelautoriteit www.kansspelautoriteit.nl/cruks

narrow-cruks-1.jpeg
narrow-cruks-2.jpeg